Utz Westermann

Senior Data Architect at Otto Group